konferencje, sympozja, wykłady i spotkania integracyjne

wieloletnie doświadczenie w organizacji
małych i dużych wydarzeń

Edumedical posiada szerokie doświadczenie w organizacji różnego rodzaju wydarzeń. Organizowaliśmy zarówno kameralne, oficjalne spotkania, jak i sympozja dla licznie zgromadzonych uczestników. Nie mniejszą wagę przywiązujemy do organizacji szkoleń o charakterze marketingowym jak i czysto edukacyjnym.

Od 2007 roku organizujemy sympozja i szkolenia dla lekarzy

Przykładem naszych możliwości i potwierdzeniem profesjonalizmu świadczonych usług jest m.in. cykl 5 sympozjów w pięciu miastach Polski zorganizowanych dla firmy 3M Espe. Do naszych zadań należało m.in.:

 • rejestracja ponad 1500 osób (po 400 osób na jedno sympozjum)
 • wystawienie każdemu uczestnikowi certyfikatu i faktury
 • wybór odpowiedniego miejsca (hotelu) spełniającego wymogi noclegowo-konferencyjne (o odpowiednim standardzie) i zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi podczas sympozjum (np. odpowiednie sale, nagłośnienie, przerwy kawowe, lunch, kolacja wieczorna)
 • organizacja wieczoru rozrywkowego (np. kabaretu Grzegorza Halamy)

W ramach organizacji eventu oferujemy:

 • wybór i rezerwację odpowiedniego obiektu
 • zapewnienie odpowiedniego systemu audio-video
 • przyjęcie zgłoszeń i rejestracja uczestników, wydanie zaświadczeń, certyfikatów
 • zebranie opłat od uczestników, wystawienie faktur
 • możliwość zorganizowania eventu o charakterze rozrywkowym np. koncert muzyczny, występ kabaretowy, integracja uczestników poprzez zabawę
 • materiały promocyjne, gadgety, upominki
 • dodatkowo w ramach obsługi wydarzenia proponujemy opracowanie materiałów graficznych